Bierzmowanie - Parafia pw. św. Mikołaja w Brzegu.

Przejdź do treści

Bierzmowanie

Sakramenty św.
 Bierzmowanie.
 
           Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285
  • Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania obejmuje młodzież klas III gimnazjum oraz starszych, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu
  • Rodzice zapisują kandydata do bierzmowania  w kancelarii parafialnej na początku roku szkolnego we wrześniu. Przygotowanie odbywa się poprzez lekcje religii w szkole i na spotkaniach w parafii.
  • Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania, nie ma przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym, bez sakramentu małżeństwa lub będących po rozwodzie). Najlepiej gdyby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych. Nie mogą tego zadania pełnić rodzice bierzmowanego.
  • Od osób spoza naszej parafii wymagane jest poświadczenie własnego proboszcza o możliwości podjęcia zadania świadka bierzmowania.

Wróć do spisu treści