Chrzest Św. - Parafia pw. św. Mikołaja w Brzegu.

Przejdź do treści

Chrzest Św.

Sakramenty św.
 Sakrament Chrztu świętego.
 
           Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego  posłania.
 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1212
  • Sakrament chrztu świętego jest udzielany niemowlętom z reguły w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.20, następnie w intencji dzieci sprawowana jest Msza Święta. Rodzice (najlepiej oboje) zgłaszają się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka, prosząc o chrzest dziecka i ustalając datę chrztu.
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, nie mają przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym, bez sakramentu małżeństwa lub będących po rozwodzie). Od osób spoza naszej parafii wymagane jest poświadczenie własnego proboszcza o możliwości podjęcia zadania chrzestnych.
  • W przypadku kandydatów na rodziców chrzestnych będących w wieku szkolnym konieczne jest świadectwo uczęszczania w obecnym roku na katechezą szkolna.


Wróć do spisu treści