Grupa liturgiczna - Parafia pw. św. Mikołaja w Brzegu.

Przejdź do treści

Grupa liturgiczna

Grupy parafialne
GRUPA LITURGICZNA
        "Odnowa liturgiczna jest owocem najbardziej widzialnym całego soborowego dzieła". Widoczna jest ona m.in. w czynnym uczestnictwie wiernych w liturgii, a co za tym idzie - w pełnieniu posług liturgicznych.
 
 
Posoborowe dokumenty ogólnokościelne, pisząc o pozytywnych efektach reformy soborowej, wymieniają czynne uczestnictwo w liturgii i pełnienie funkcji liturgicznych przez świeckich. II Polski Synod Plenarny zauważa m.in. takie pozytywne efekty odnowy: głębsze zrozumienia liturgii przez wiele osób świeckich, odnowienie grup ministranckich, powstanie parafialnych zespołów liturgicznych oraz to, że "świeccy coraz częściej podejmują odpowiednie funkcje liturgiczne".
 
 
Synod Plenarny zwraca uwagę na braki: "Zbyt mała jest liczba dorosłych osób świeckich, zwłaszcza mężczyzn, zaangażowanych w spełnianie posług liturgicznych. Często, nawet podczas wielkich zgromadzeń, celebrans czyta lekcje, recytuje psalm responsoryjny, wypowiada wezwania modlitwy powszechnej" i zaleca przygotowanie osób świeckich, "które mogłyby pełnić właściwe im funkcje liturgiczne".
 

Grupa, tworząca się w naszej parafii służy:
 
1.  Do pomocy ministrantom i lektorom - do posług w liturgii powołuje się grupę liturgiczną.
2.  Do obowiązków jej członków należy:
    • wykonywanie czytań, modlitwy wiernych i psalmów responsoryjnych,
    • służba porządkowa,
    • dbanie o właściwy i godny przebieg liturgii,
3.  Członkiem grupy liturgicznej może zostać każda osoba, która ma szczerą chęć czynnego włączenia się w liturgię oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4.  Do obowiązków członka grupy liturgicznej należy: czynne włączanie się w liturgię, pogłębianie swojej formacji liturgicznej oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności.
5.  Członkowie grupy odbywają spotkania formacyjne.
 
 
 
 

Więcej o liturgii: www.liturgia.pl
 

Spotkania grupy odbywają się w czwartki po Mszy Św. wieczornej. Swoje pragnienie przystąpienia do tej grupy można uczynić w zakrystii lub kontaktując się poniższym formularzem:pola oznaczone * są obowiązkowe
Wróć do spisu treści