Krąg biblijny - Parafia pw. św. Mikołaja w Brzegu.

Przejdź do treści

Krąg biblijny

Grupy parafialne
KRĄG BIBLIJNY
    Krąg biblijny przy parafii św. Mikołaja.

Krąg biblijny jest metodą pracy z Pismem Świętym w grupie. Polega ona na spotkaniu grupy osób w celu wyjaśnienia księgi, tematu lub perykopy oraz aplikacji wniosków wynikających z tego wyjaśnienia do własnego życia. Metoda pracy kręgu polega przede wszystkim na dyskusji, której przedmiotem jest konkretny wcześniej wyznaczony tekst biblijny, indywidualnie przygotowany.
1. Jest to forma pozaliturgicznego kontaktu ze słowem Bożym. Metoda ta została opracowana we francuskim JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) i niemieckim CAJ (Christliche Arbeiterjugend)
2. Oprócz nazwy „krąg biblijny”, która wskazuje przede wszystkim na to, że metoda ta dotyczy pracy w grupie osób, ta forma pracy z tekstem natchnionym bywa nazywana także: „rozmową biblijną” ponieważ opiera się głównie na dyskusji, która przecież zajmuje większą część spotkania oraz „kręgiem żywej Ewangelii” gdyż opiera się głównie - choć nie koniecznie - na tekstach ewangelicznych, z których wyprowadza się wnioski dla wzrostu chrześcijańskiego życia
3. Kręgowi przewodniczy ks Dawid Czarnowski. Spotkanie kręgu winno rozpoczynać i kończyć się modlitwą. Po modlitwie, następuje czas czytania, nawet kilkakrotnego, tekstu oraz chwila medytacji
4. Następuje właściwa część kręgu czyli dyskusja. W ogóle główną specyfiką spotkań w kręgach jest to, że wszyscy uczestnicy wspólnie podejmują dyskusję nad danym fragmentem biblijnym. Najpierw lider grupy powinien postawić uczestnikom szereg przygotowanych i odpowiednio przemyślanych pytań zmierzających do wyjaśnienia podstawowego sensu tekstu. Kolejnym etapem jest zastosowanie wyników wcześniejszych rozważań do życia, czyli aktualizacja
5, aby refleksja nie nad słowem Bożym nie pozostała tylko w sferze teorii i przemyśleń, ale mogła przemieniać życie chrześcijan. Krąg należy zakończyć modlitwą, najlepiej spontaniczną, nawiązującą do treści, które zostały poruszone w trakcie spotkania.

Spotkania odbywają się we wtorki w salce na plebani i o godz. 19.00



pola oznaczone * są obowiązkowe
Wróć do spisu treści